Meetinstituut

“We Will Test Your Limits”

Smartspeed en Ergometrie
Motive to Move werkt met ‘state of the art’ trainings- en meetapparatuur. Wij maken gebruik van het ‘Smartspeed’ systeem waarmee we in staat zijn zeer secuur startsnelheid, reactiesnelheid, snelheden over verschillende afstanden, spronghoogte en oog-hand- of oog-voetcoördinatie te meten. Daarnaast hebben we een in Europa vrijwel uniek systeem waarmee we de vorm van de dag kunnen bepalen via rustmetingen en inspanningstesten. Het systeem waar wij mee werken gaat veel verder dan alleen het in kaart brengen van de hartfrequentie en het uithoudingsvermogen. We kunnen namelijk ook uitspraken doen over disbalans in training, overtraining en zodoende de perfecte trainingszone voor een atleet uitstippelen, zonder hierbij bloed of lactaat te moeten prikken.

Dartfish
Onze visie gaat, zoals u heeft kunnen lezen, over de gehele mens. Naast het verzamelen van veel data is het ook belangrijk goed te observeren. Om deze reden maken wij ‘Dartfish’- videoanalyses waarbij we via slow motion kunnen bepalen of en waar er a-functionele disbalans in het lichaam te vinden is tijdens inspanning.

Performance Matrix
Stabiliteit is een kostbaar goed aan het worden in de sport. Om een beeld te krijgen van de stabiliteit en motore controle in het lichaam maken wij gebruik van de “Perfomance Matrix”. Een testbatterij van tien testen, vijf op hoge en vijf op lage snelheid, waarbij zeer specifiek in kaart gebracht wordt wat de risicogebieden in het kader van stabiliteit en motore controle zijn ten tijde van inspanning. Met dit nauwkeurige rapport kunnen we heel specifiek en gericht trainen.

Succes
De sleutel van ons succes zit hem in de combinatie van de testen gekoppeld aan de ervaring van onze trainers/onderzoekers. Je krijgt geen formuliertje met alle data voor je neus om het vervolgens zelf uit te zoeken; wij vertalen het in hapklare brokken, praktisch en in begrijpelijke taal zodat je direct aan de slag kan met of zonder onze begeleiding.

Wij kunnen iedere sporter verder helpen; dus elke discipline is welkom: wielrennen, atletiek, zwemmen, voetbal, hockey golf en andere balsporten. Iedereen die verder wil komen op welk vlak dan ook is aan het goede adres bij Motive to Move.

Al deze testen zijn mobiel, waardoor het perfect geschikt is om specifieke metingen uit te voeren bij clubs en teams op locatie. Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen via info@motivetomove.nl of bel: 06-28800810